انجمن دوستی ایران و اسلوونی

انجمن دوستی ایران و اسلوونی

تحکیم و گسترش روابط دوستانه بین مردم دو کشور
پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در زمینه های فرهنگی، علمی، ادبی، هنری، اجتماعی و گردشگری

اهداف

اهداف ما در انجمن دوستی ایران و اسلوونی

برقراری ارتباط با نهاد های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دانشگاهی در اسلوونی

ایجاد روابط گسترده میان ایران و اسلوونی از طریق عقد تفاهم نامه های خواهرخواندگی بین شهرهای مهم دو کشور

سازماندهی و اعزام گروه های دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و گردشگری ایران به اسلوونی و بالعکس

برگزاری نشست های مشترک تبادل افکار میان اندیشمندان و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دو کشور

برگزاری رویدادها و هفته های فرهنگی بین دو کشور

برقراری ارتباط با شخصیت های اجتماعی، فرهنگی و هنری تاثیرگذار برای بهبود روابط ایران و اسلوونی