مرکز تجاری ایران در اسلوونی

مرکز تجاری ایران در اسلوونی

شرکت ما یک سازمان پویا و چندمنظوره است که خدمات گسترده‌ای را ارائه می‌دهد تا به نیازهای مختلف تجاری پاسخ دهد. ما در ارائه کمک در زمینه رویدادهای تجاری تخصص داریم و اطمینان حاصل می‌کنیم که برنامه‌ریزی و اجرا روان را برای ایجاد تجربیات تأثیرگذار فراهم می‌کنیم.

خدمات ما

برخی از خدمات ما

ارائه خدمات در حوزه رویدادهای تجاری

ارائه خدمات مشاوره تجاری

ارائه خدمات حقوقی، مالکیت فکری و ثبت علایم تجاری

ارائه خدمات اطلاع رسانی، تبلیغاتی و آموزشی

ارائه خدمات پشتیبانی و لجستیک

ارائه خدمات در حوزه انتقال فناوری و تامین مواد، قطعات و تجهیزات بین دو کشور